Potrzebny pokój

Mieszkamy z Michałem w 3 pokojowym mieszkaniu. Ledwo się w nim mieścimy, tyle mamy rekwizytów. Zrobiliśmy remont ostatnio jednego pokoju, aby ten chaos jakoś ogarnąć. Pomalowaliśmy ściany, zrobiliśmy nową sztukaterię i zakupiliśmy specjalne stojaki i uchwyty na miecze i zbroję. Tak, że teraz w jednym pokoju poukładaliśmy zbroje, miecze, suknie i wszystkie inne nasze zabawki.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: